Згідно ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:
Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних виданнях.

Портал «Фінансова звітність підприємств»  - www.zvitnist.com.ua створений для оприлюднення підприємствами свої фінансової звітності та аудиторського висновку у відповідності до ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Пошук фінансової звітності

Для пошуку фінансової звітності потрібного вам підприємство введіть в віконечко пошуку ЄДРПОУ або назву потрібного Вам підприємства.

Розміщення фінансової звітності

Для розміщення фінансової звітності Вам необхідно створити інтернет - сторінку вашої компанії на порталі. Детальніше про це в розділі «Розміщення» або просто натисніть «Додати компанію».