Згідно ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 Підприємства,  що  становлять  суспільний  інтерес  (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні    товариства,    суб’єкти   природних   монополій   на загальнодержавному   ринку   та   підприємства,   які   здійснюють діяльність   з   видобутку   корисних  копалин  загальнодержавного значення,  зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за  звітним  періодом,  оприлюднювати річну фінансову звітність та річну  консолідовану  фінансову  звітність  разом  з  аудиторським висновком  на  своїй  веб-сторінці  (у  повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

     Великі  підприємства,  які не є емітентами цінних паперів, та середні  підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що  настає  за  звітним  періодом,  оприлюднювати  річну фінансову звітність  разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

     Інші  фінансові  установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає   за   звітним   періодом,  оприлюднювати  річну  фінансову звітність  разом  з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Портал «Фінансова звітність підприємств»  - www.zvitnist.com.ua створений для оприлюднення підприємствами свої фінансової звітності та аудиторського висновку у відповідності до ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Пошук фінансової звітності

Для пошуку фінансової звітності потрібного вам підприємство введіть в віконечко пошуку ЄДРПОУ або назву потрібного Вам підприємства.

Розміщення фінансової звітності

Для розміщення фінансової звітності Вам необхідно створити інтернет - сторінку вашої компанії на порталі. Детальніше про це в розділі «Розміщення» або просто натисніть «Додати компанію».