Власний сайт фінансової установи

Повне Товариство "Ломбард Златопіль Титаренко Г.С. і Ноженко І.О."

Скорочене найменування
ПТ "Ломбард Златопіль"
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
40529092
Місцезнаходження фінансової установи

вул. Велика Перспективна, 50 , місто Кіровоград, Україна, 25006

Телефон/факс
050 457 44 60 / 0503119529
E-mail
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
Надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент
Відомості про власників істотної участі - Текст
- Титаренко Галина Стефанівна – 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч гривень) ., що становить 50% Статутного (Складеного) капіталу Товариства; - Ноженко Ірина Олексіївна - 250 000 ( двісті п 'ятдесят тисяч гривень) ., що становить 50% Статутного (Складеного) капіталу Товариства;
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Текст
Товариство має наступні органи управління: - Загальні збори Учасників Товариства (надалі – «Загальні збори») – вищий орган Товариства; - - Директор Товариства - виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. - Ревізійною комісія товариства (надалі – «Ревізійна комісія»). - Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків передбачених законом. Директор Ноженко І.О. з 12.07.2016 року по 31.01.2017 року, наказ на прийняття № 1 від 12.07 2016 року, Чабаненко Олена Володимирівна з 01.02.2017 року по теперішній час, наказ № 4 від 31.01.2017 року.
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи - Текст
відокремлені підрозділи відсутні
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2017
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи
провадження про банкрутство не порушено
Додаткова Інформація
Файл: