Власний сайт фінансової установи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Інком Груп"

Скорочене найменування
ТОВ "ФК "Інком Груп"
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
39837527
Місцезнаходження фінансової установи

03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 18

Телефон/факс
(044)2271342
E-mail
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
Надання гарантій та поручительств
Надання послуг з факторингу
Надання позик
Надання послуг фінансового лізингу
Типові правила надання фінансових послуг
Типові правила надання фінансових послуг: 
Типові правила надання фінансових послуг - текст: 
Правила про порядок надання поручительств та гарантій
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові правила надання фінансових послуг - текст: 
Правила надання послуг з факторингу
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові правила надання фінансових послуг - текст: 
Правила про порядок надання позик
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові правила надання фінансових послуг - текст: 
Правила про порядок надання послуг фінансового лізингу
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг
Типові договори надання фінансових послуг: 
Типові договори надання фінансових послуг - текст: 
Примірні договора гарантій та поручительств
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - текст: 
Примірний договір факторингу
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - текст: 
Примірний договір позики
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - текст: 
Примірний договір фінансового лізингу
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Відомості про власників істотної участі - Текст
Товариство з обмежною відповідальністю "Інком Протекшн"
Відомості про власників істотної участі - Файл
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Текст
Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства (Збори Учасників) Виконавчим органом товариства є Директор
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Файл
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи - Текст
Не існують
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі - Текст
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи та додаток до свідоцтва
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі - Файл
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2017
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2018
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2019
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2020
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи
Не має
Додаткова Інформація