Власний сайт фінансової установи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ ФАКТОР"

Скорочене найменування
ТОВ "ФК "КРЕДИТ ФАКТОР"
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
39826848
Місцезнаходження фінансової установи

01014 м. Київ, вул Болсуновська 8 оф.31

Телефон/факс
+38-067-214-80-37
E-mail
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
Факторинг
Фінансовий лізинг
Надання гарантій
Надання поручительств
Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів
Надання позик
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2017