Власний сайт фінансової установи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТРА КАПІТАЛ"

Скорочене найменування
ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
39531831
Місцезнаходження фінансової установи

03680, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5-Б

Телефон/факс
(044) 287-06-16
E-mail
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ КОШТІВ
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ
НАДАННЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
НАДАННЯ ГАРАНТІЙ
НАДАННЯ ПОЗИК
ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016