Власний сайт фінансової установи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕКС-РАЙТ"

Скорочене найменування
ТОВ "ФК "ЕКС-РАЙТ"
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
39114819
Місцезнаходження фінансової установи

Київ вул. Горького, 9 01004

Телефон/факс
(044) 2877676
E-mail
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Текст
Директор: Руслан Маркович Негінський Головний бухгалтер: Ірина Сергіївна Драганова
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016