Власний сайт фінансової установи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Комфорт Капітал"

Скорочене найменування
ТОВ "ФК "Комфорт Капітал"
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
38090478
Місцезнаходження фінансової установи

79026, код КОАТУУ 4610136900, Франківський р-н, м. Львів вул. Рубчака, буд. 23

Графік роботи
Графік роботи : 
Понеділок - п'ятниця: з 09:00 год. по 18:00 год., з 13:00 год. по 14:00 - обід; Субота - Неділя: вихідні дні.
Телефон/факс
(032)245-05-35
E-mail
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Типові правила надання фінансових послуг
Типові правила надання фінансових послуг: 
Типові правила надання фінансових послуг - текст: 
правила надання позик
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові правила надання фінансових послуг - текст: 
Правила надання фінансових кредитів
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові правила надання фінансових послуг - текст: 
правила надання послуг факторингу
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові правила надання фінансових послуг - текст: 
правила надання послуг фінансового лізингу
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг
Типові договори надання фінансових послуг: 
Типові договори надання фінансових послуг - текст: 
Типовий договір з надання позики
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - текст: 
типовий договір факторингу
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - текст: 
Типовий договір фінансового лізингу
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - текст: 
Типовий договір надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Відомості про власників істотної участі - Текст
ПП "Лайн Груп Консалтинг", Код ЄДРПОУ: 36312592 Адреса засновника: 79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ ДОРОШЕНКА, будинок 25
Відомості про власників істотної участі - Файл
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Текст
Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства. Виконавчим органом Товариства є Директор, - Сенько Микола Миколайович
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи - Текст
Відокремлені підрозділи відсутні
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі - Текст
Товариство має ліцензію на надання послуг: 1) фінансового лізингу (видана згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №2259 від 01.06.2017 року. Початок дії: 01.06.2017 року. Термін дії- безстрокова); 2) факторингу (видана згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №2259 від 01.06.2017 року. Початок дії: 01.06.2017 року. Термін дії- безстрокова); 3) надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (видана згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №3151 від 11.07.2017 року. Початок дії: 11.07.2017 року. Термін дії- безстрокова);
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі - Файл
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2013
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2014
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2017
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2018
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2019
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2020
Файл іншої інформації про фінансову установу
Текст іншої інформації про фінансову установу
Найменування, місцезнаходження, адреса електронної пошти Фінансової установи та адреса, за якою приймається скарги споживачів фінансових послуг. ТОВ «ФК «Комфорт Капітал», 79026, код КОАТУУ 4610136900, Франківський р-н, м. Львів., вул. Рубчака, буд. 23 E-mail: fkcomfort@i.ua
Додаткова Інформація
Назва - Заголовок: 
Заява про відповідальність керівництва за підготовку й затвердження фінансової звітності
Назва - Заголовок: 
Заява про відповідальність керівництва за підготовку й затвердження фінансової звітності за 2018 рік
Назва - Заголовок: 
Заява про відповідальність керівництва за підготовку й затвердження фінансової звітності за 2019 рік
Назва - Заголовок: 
Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги
Текст: 
Національний банк України Адреса: — Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. — Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601 Телефон для зв’язку громадян: 0-800-505-240 https://bank.gov.ua/ua
Назва - Заголовок: 
Вартість, ціни/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;
Текст: 
Тарифи на надання фінансових послуг Факторинг*: Процентна ставка – від 24,5 % до 35% річних Зміна умов договору — 1,0 % від суми встановленого ліміту Комісія за розрахункове обслуговування – згідно тарифів банку Кредитування/позики*: Термін кредитування — до 5 років Валюта кредиту — гривня Ставка – від 25% до 50% річних Одноразова комісія за видачу кредиту — 1,0 % від суми кредиту (ліміту кредитування). *Розмір тарифів за кожною окремою угодою визначається з урахуванням даних тарифів, наявного забезпечення та оцінки ступеня фінансового ризику *загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, визначається по кожній конкретній фінансовій операції/послузі та фіксується у відповідному договорі, до підписання якого клієнт ознайомлюється з розміром таких зборів, платежів та інших витрат. У разі, якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат також прописується у відповідному договорі.
Назва - Заголовок: 
Інформація щодо наявних та можливих схем кредитування відповідно до вимог п. 1 ст. 9 Закону України « Про споживче кредитування»
Текст: 
Фінансова компанія кредитує за «КЛАСИЧНОЮ» СХЕМОЮ КРЕДИТУВАННЯ. Згідно з «Класичною» схемою кредитування, кредит надається однією сумою, шляхом та у строки визначені кредитним договором. Суть класичної схеми кредитування полягає в тому, що платежі по кредиту складаються з платежів по тілу кредиту платежів по нарахованим відсоткам, дати оплати яких можуть співпадати або не співпадати. За «Класичною» схемою оплата тіла кредиту відбувається рівними частинами, відсотки нараховуються на фактичний залишок по кредиту за фактичну кількість днів користування кредитом, у зв’язку з цим, загальний платіж по кредиту (тіло + відсотки) на початку строку кредитування являється найбільшим, а з кожним наступним платежем він зменшується. У випадку, якщо позичальник здійснить оплату планового платежу по тілу кредиту та дострокову оплату майбутнього платежу або платежів по тілу кредиту то в дату наступного платежу або платежів по тілу кредиту у нього не виникає зобов’язання із сплати платежу по кредиту.
Назва - Заголовок: 
Повідомлення клієнтам
Текст: 
Повідомлення клієнтам Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Комфорт Капітал"перед укладенням договору про надання фінансових послуг із фінансовою установою шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті
Назва - Заголовок: 
Механізм досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг
Текст: 
Скарги та заяви споживачів приймаються за адресою: м. Львів., вул. Рубчака, буд. 23, та за електронною адресою: fkcomfort@i.ua У разі звернення споживача із скаргою чи заявою Товариство вживає всіх необхідних заходів для вирішення/врегулювання питання/спору, та про прийняте рішення повідомляє споживача в строки та порядку, передбачені чинним законодавством України
Назва - Заголовок: 
Захист прав споживачів
Текст: 
Захист прав споживачів фінансових послуг здійснює Національний банк України Адреса: — Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. — Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601 Телефон для зв’язку громадян: 0-800-505-240 Інформацію щодо захисту прав споживачів можна знайти за наступним посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Назва - Заголовок: 
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства
Текст: 
Гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства – відсутні.
Назва - Заголовок: 
Найменування особи, яка надає посередницькі послуги
Текст: 
Особи, які надають посередницькі послуги при наданні фінансових послуг – відсутні.