Власний сайт фінансової установи

Товариство з обмеженою відповідальністю "АНСУ"

Скорочене найменування
ТОВ "АНСУ"
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
36757541
Місцезнаходження фінансової установи

02094, м. Київ, вул. Гніздовського Якова, буд. 1

Телефон/факс
(067)5373117
E-mail
Сайт
www.zvitnist.com.ua/36757541
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
ФАКТОРИНГ
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи - Текст
Підрозділи відсутні
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі - Текст
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК№284. Дата видачі 26.05.2011 року Розпорядження Нацкомфінпосуг про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 25.05.2017 року № 2038
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2011
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2013
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2014
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2017
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2018
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2019
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2019
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2019
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2019
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2020
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2020
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи
В процесі припинення чи ліквідації НЕ ПЕРЕБУВАЄ, справ про банкрутство НЕ ПОРУШЕНО
Текст іншої інформації про фінансову установу
Директор: Ігор Костянтинович Кононов Головний бухгалтер: Людмила Володимирівна Дерев'янко
Додаткова Інформація
Назва - Заголовок: 
ПРАВИДА НАДАННЯ ПОСЛУГ ФАКТОРИНГУ ТОВ "АНСУ", ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ
Назва - Заголовок: 
Графік роботи ТОВ "АНСУ"
Текст: 
Робочі дні : Пн-Пт з 9.00 до 18.00 Обідня перерва з 13.00 до 14.00 Вихідні дні : Сб-Нд
Назва - Заголовок: 
Інформація про власників (засновників) ТОВ "АНСУ"
Текст: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛАНА ГРУП», ЄДРПОУ 37406597- 100% 04080, м. Київ, вул. Хвойки Вікентія, буд. 21
Назва - Заголовок: 
Інформація про фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичною особою - засновником ТОВ "Алана Груп"
Текст: 
1. Клокова Наталія Федорівна - 66.57% (ІПН 2533718641) 2. Кононов Ігор Костянтинович - 33,23% (2591510473) 3. Cмолярчук Олена Федорівна - 0,10% (2798220504) 4. Волков Володимир Олексійович - 0.10% (ІПН 2237303299)
Назва - Заголовок: 
Схематичне зображення структури власності ТОВ "АНСУ"
Назва - Заголовок: 
Контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг
Текст: 
Національний банк України. Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали, але розмір вкладення – не більше 10 Мб). Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601. Телефон: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55 (пн–чт 9:00 – 18:00, пт 9:00–16:45).
Назва - Заголовок: 
Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг
Текст: 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг. Скарги споживача фінансових послуг в позасудовому порядку розглядаються фінансовою установою у порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» за місцезнаходженням фінансової установи. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно із чинним законодавством до Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг, а також до Державної служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба): 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел.: (044) 279-12-70, e–mail: info@dpss.gov.ua, веб-сайт https://dpss.gov.ua/. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства. Законодавством не передбачено наявність у фінансової установи гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються при наданні фінансової послуги. Фінансова установа здійснює розгляд звернень (скарг) споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Фінансова установа об’єктивно, всебічно і вчасно розглядає заяви (скарги) споживачів щодо послуг кредиту. Звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі безпосередньо у офісі фінансової установи або за допомогою засобів телефонного зв’язку, номер телефону: (063)7768122. Адреси, контакти та режим роботи фінансової установи зазначено на вебсайті фінансової установи http://www.zvitnist.com.ua/36757541. Письмові звернення (скарги) споживачів щодо послуг кредиту надсилаються до фінансової установи за адресою: 02094, м. Київ, вул. Гніздовського Якова, буд. 1 та/або на електронну адресу фінансової установи ansufc@ukr.net. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Звернення споживача без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Фінансова установа надає відповідь на звернення (скарги) споживачів, в тому числі за бажанням споживача, шляхом: усної відповіді; письмової відповіді, направленої на зазначену споживачем адресу електронної пошти; письмової відповіді, направленої (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) на зазначену споживачем поштовою адресою. Відповідь на звернення (скарги) споживачів надається фінансовою установою у максимально короткий строк, але не більше строку, визначеного статтею 20 Закону України «Про звернення громадян». У випадку, якщо відповідь на звернення (скаргу) споживача не надано в установлений термін для розгляду звернень або отримана відповідь не задовільнила споживача, споживач має право подати (надіслати) звернення, що стосуються діяльності фінансової установи до Національного банку України. Інформація щодо розгляду звернень Національним банком «Звернення громадян» (https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection) офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Більше дізнатися про правила звернень громадян до Національного банку України можна з Інструкції про організацію розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому та забезпечення доступу до публічної інформації в Національному банку України.
Назва - Заголовок: 
Адреса електронної пошти, місцезнаходження та номер телефону, за якими приймаються повідомлення споживачів та інших зазначених осіб про належність особи до захищеної категорії (згідно пункту 6.2 розділу IV Закону України "Про споживче кредитування")
Текст: 
Адреса електронної пошти: ansufc@ukr.net. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Гніздовського Якова, буд. 1. Номер телефону: (063)7768122
Назва - Заголовок: 
Інформація про залучення колекторської компанії, фізичної або юридичної особи до врегулювання простроченої заборгованості
Текст: 
Жодна колекторська компанія, фізична або юридична особа наразі не залучена до врегулювання простроченої заборгованості
Назва - Заголовок: 
Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит
Текст: 
Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит первісний кредитор зобов’язаний письмово повідомити боржника про такий факт та про передачу персональних даних боржника, а також надати інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку – номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).
Назва - Заголовок: 
Умови, за яких розпочинається діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюється відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю
Текст: 
Виникнення простроченої заборгованості
Назва - Заголовок: 
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
Текст: 
Боржник може самостійно обрати будь-який зручний спосіб перерахування коштів для погашення простроченої заборгованості на один із зазначених нижче рахунків: UA873005280000026506455000689 в АТ «ОТП БАНК» UA323510050000026506404856900 в АТ «УКРСИББАНК»
Назва - Заголовок: 
Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)
Назва - Заголовок: 
Повідомлення кредитодавця, нового кредитора та/або колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник
Текст: 
Боржник повідомляє кредитодавця, нового кредитора та/або колекторську компанію про те, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник, шляхом надсилання письмового повідомлення на адресу місцезнаходження (вказану на офіційному сайті). Уповноважений працівник при зверненні щодо врегулювання простроченої заборгованості боржника повинен надати: - оригінал довіреності, засвідченої нотаріально щодо представництва інтересів боржника його уповноваженим представником; - копію паспорту (всіх сторінок) та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) боржника та уповноваженого представника.