Власний сайт фінансової установи

Повне товариство Слободенюк і компанія "Ломбард "Фенікс"

Скорочене найменування
Повне товариство "Ломбард "Фенікс"
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
36233139
Місцезнаходження фінансової установи

м.Одеса вул. Ак. Корольова, буд. 58 65104 20.02.2018р. змінено місцезнаходження на наступне- (5110137600), Одеська обл., 65025, м. Одеса, вул. Кримська, буд. 84.

Телефон/факс
(0482)499-139 -не актуальний. Діючий- (048)700-34-09
E-mail
Сайт
www.zvitnist.com.ua/36233139
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Типові правила надання фінансових послуг
Типові правила надання фінансових послуг: 
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Відомості про власників істотної участі - Текст
Слободенюк Марія Тимофіївна.
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Текст
Директор: Світлана Павлівна Табак Головний бухгалтер: Ольга Михайлівна Віннік
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи - Текст
Відділення № 1 ПТ "Слободенюк і компанія "Ломбард "Фенікс" Адреса:(5110137600) Одеська обл. 65025,м. Одеса, вул. Кримська, буд. 84, тел. (048)700-34-09. Часи роботи: понеділок - п`ятниця з 10.00 до 19.00 обідня перерва - з 13.00 до 14.00 субота з 10.00 до 18.00 ( без обідньої перерви) неділя - вихідний. 03.05.2017р. Відділення № 1 ПТ "Слободенюк і компанія "Ломбард "Фенікс" внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та отримало наступний ідентифікаційний код- 41311742. Завідуюча відділення- Кондратьєва Наталія Миколаївна. Відділення № 2 ПТ "Слободенюк і компанія "Ломбард "Фенікс" Адреса:(5110137500) Одеська обл, м. Одеса, вул. Грецька, буд. 45, тел. (0482)49-62-90(91). Часи роботи: понеділок - п`ятниця з 09.00 до 18.00 обідня перерва - з 13.00 до 14.00 субота з 10.00 до 17.00 ( без обідньої перерви) неділя - вихідний. 03.05.2017р. Відділення № 2 ПТ "Слободенюк і компанія "Ломбард "Фенікс" внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та отримало наступний ідентифікаційний код- 41311758. Завідуюча відділення- Віннік Ольга Михайлівна. Відділення № 3 ПТ "Слободенюк і компанія "Ломбард "Фенікс" Адреса:(5110137600)Одеська обл, 65069, м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 72, тел. (048)719-75-63. Часи роботи: понеділок - п`ятниця з 09.30 до 18.30 обідня перерва - з 13.00 до 14.00 субота з 10.00 до 18.00 ( без обідньої перерви) неділя - вихідний. 03.05.2017р. Відділення № 3 ПТ "Слободенюк і компанія "Ломбард "Фенікс" внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та отримало наступний ідентифікаційний код- 41311763. Завідуюча відділення- Дорофєєва Людмила Володимирівна З 20.02.2018р.Відділення № 1 ПТ «Слободенюк і компанія «Ломбард «Фенікс», Відділення № 2 ПТ «Слободенюк і компанія «Ломбард «Фенікс» та Відділення № 3 ПТ «Слободенюк і компанія «Ломбард «Фенікс» припинили свою діяльність та були виключені з Єдиний державний реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та з Державного реєстру фінансових установ.
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі - Текст
Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг ( крім професійної діяльності на ринку йінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2233 від 01.06.2017р.
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2017
Текст іншої інформації про фінансову установу
Висновок про відповідність приміщень вимогам будівельних норм, щодо вільного доступу до приміщень маломобільних груп населення № 05/12-10 від 05.12.2017р.
Додаткова Інформація
Назва - Заголовок: 
Режим роботи
Текст: 
понеділок - п`ятниця з 10.00 до 18.30 обідня перерва - з 13.00 до 14.00 субота з 10.00 до 17.30 ( без обідньої перерви) неділя - вихідний.
Назва - Заголовок: 
Внутрішні правила надання фінансових послуг П Т «Слободенюк і компанія «Ломбард «Фенікс»
Назва - Заголовок: 
Примірний Примівний договір про надання ломбардом фінансового кредиту
Текст: 
«ЗАТВЕРДЖЕНО» Рішенням Загальних зборів учасників Повного товариства «Слободенюк і компанія «Ломбард «Фенікс» Протокол № 48 від 10 травня 2017 року Голова зборів Слободенюк М.Т. ______________________ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОБОДЕНЮК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД ФЕНІКС» 65104, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 58, тел.(0482)499-139, e-mаil - lb_feniks_od@ukr.net. Режим роботи - з 9.00 до 18.00, неділя вихідний. _________________________________________________________________________________ Примірний Договір про надання ломбардом фінансового кредиту № ________ м.Одеса «____»____________ 201_ р. Повне товариство «Слободенюк i компанiя «Ломбард «Фенiкс», код ЄДРПОУ-36233139, в особi оператора ломбарду ______________, дiючого на пiдставi довiреностi , далi «Кредитодавець» , з одного боку,та громадянин(кa) , далi «Позичальник», з iншого боку, далі «Сторони» склали цей договiр про надання ломбардом фінансового кредиту, далі « Договір», про наступне: 1. Предмет договору 1.1. «Кредитодавець» надає, а «Позичальник» одержує фінансовий кредит грошовими коштами у гривнях, надалі - «Кредит» під заставу майна у розмірі та на умовах, встановлених даним договором та у відповідності із Внутрішніми Правилами про надання фінансових послуг «Кредитодавця» і нормами чинного законодавства. 1.2. У забезпечення виконання своїх зобов`язань за цим « Договором», «Позичальник» передає пiд заставу «Кредитодавцю» майно у вигляді виробів із дорогоцінних металів. 2. Дата надання та повернення Кредиту. Строк користування кредитом. 2.1. Датою надання «Кредиту» є дата підписання «Сторонами» цього Договору. 2.2. Строк користування «Кредитом» обчислюється календарними днями, та становить 30 днів. Послуга вважається наданою пiсля закiнчення цього термiну. 2.3. Дата повернення Кредиту _________201_р. 3. Сума «Кредиту» та відсотків. Порядок розрахунків. 3.1. Сума «Кредиту», видана «Позичальнику», складає _______ гривень, що складає % вiд суми оцiнки заставного майна, зазначеної у п. 4.1. цього договору. 3.2. Розмір відсотків за користування «Кредитом» становить % на день (що дорівнює __ % на рік) вiд суми «Кредиту», що складає грн. за кожний день користування «Кредитом», та ___ грн. за 30 днiв користування кредитом. 3.3. Сума відсотків за користування «Кредитом» нараховується «Кредитодавцем» в день погашення «Кредиту» чи пролонгації дії «Договору», при цьому враховується як день надання «Кредиту» чи пролонгації дії «Договору», так і день погашення «Кредиту» чи сплати відсотків за користування «Кредитом» при пролонгації дії « Договору», але в будь-якому випадку мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день. 3.4. При порушунні строку повернення «Кредиту», або пролонгації дії «Договору», відсотки нараховуються, на встановлену цим «Договором» дату повернення «Кредиту», або пролонгації дії «Договору». За кожен прострочений день нараховується пеня у розмірі ___% від суми «Кредиту». 4. Предмет застави та його оцінка. 4.1. У забезпечення виконання своїх зобов`язань за цим «Договором» «Позичальник» виступаючий також у якості «Заставодавця», передає «Кредитодавцю» виступаючому також у якості «Заставодержателя» під заставу, у якості предмета закладу, далі «Заклад», наступне, належне йому на правах власника, майно: № п/п Найменування та опис Характеристика ДМ Проба ДМ Лiгатурна вага у гр Вага у гр. Загальна вага ДМ у гр. Сума оцiнки за 1гр.ДМ у грн. Загальна сума оцiнки у гривні. ЗАГАЛОМ: сума оцiнки заставного майна (Закладу) складає грн. Майно передав(ла), з описом та оцiнкою згоден(а), _______________________ (пiдпис заставодавця) 4.2. Оцінка проведена за взаємною згодою «Кредитодавця» та «Позичальника» згiдно з затвердженим «Кредитодавцем» прейскурантом цiн на дорогоцiннi метали. 4.3. «Заклад» з моменту пiдписання «Договору» передається «Позичальником» у володiння «Кредитодавцю». 4.4. «Позичальник» заявляє, що «Заклад» є його власністю, при цьому право власності на «Заклад» набуто «Позичальником» правомірно. «Заклад» в суперечці чи під забороною на відчуження не знаходиться, по відношенню до «Закладу» відсутні права та вимоги третіх осіб. 5. Права та обов'язки Сторін. 5.1. «Кредитодавець» зобов’язується надати «Позичальнику» «Кредит» в розмірі та в порядку, передбаченому умовами цього «Договору». 5.2. «Кредитодавець» зобов`язаний належним чином зберігати «Заклад» «Позичальника», нести майнову вiдповiдальнiсть за втрату «Закладу» у розмірі його оцінної вартості зазначеної у п. 4.1. цього «Договору» , а за ушкодження «Закладу» - у розмірі суми на яку знизилася його оцінна вартість, якщо не доведе що це трапилось не за його провиною. 5.3. «Кредитодавець» зобов’язується повернути «Позичальнику» «Заклад» після виконання ним своїх зобов’язань за цим «Договором» у повному обсязі та у строки визначені цим «Договором». 5.4. «Позичальник» зобов’язується повернути «Кредитодавцю» суму «Кредиту», зазначену у п. 3.1. та сплатити відсотки за користування «Кредитом» у розмірі та у строки передбачені цим «Договором». 5.5. «Позичальник» зобов’язується у разi порушення ним термiну повернення «Кредиту» або термiну пролонгацiї дії «Договору», встановленого даним «Договором», заплатити «Кредитодавцю» пеню у розмiрi _____% від суми «Кредиту» за кожен день порушення термiну. 5.6. Порушення «Позичальником» термiну повернення «Кредиту» зазначенного у п.2.3. цього «Договору» або пролонгацiї дії «Договору», дозволяється не бiльш, нiж на сiм календарних днiв. 5.7. «Позичальник» має право достроково повернути суму наданого «Кредиту» з виплатою відсотків відповідно до строку фактичного користування «Кредитом». 5.8. «Кредитодавець» має право звернути стягнення на «Заклад» «Позичальника», у випадку не виконання останнім своїх зобов’язань в строки та на умовах, передбачених цим «Договором». 5.9. «Кредитодавець» має право вiдшкодувати суму «Кредиту», вiдсоткiв, та iншi витрати iз суми, отриманної від реалiзацiї «Закладу» у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 6. Відповідальність Сторін. 6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього «Договору» «Сторони» несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим «Договором». 7. Підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання договору. 7.1. Пiдставою для пролонгацiї «Договору» є сплата «Позичальником» вiдсоткiв за користування «Кредитом» у розмiрi та у термiн визначений цим «Договором». 7.2. Цей «Договір» припиняє свою дію після виконання «Сторонами» у повному обсязі своїх обов`язків за цим «Договором», або у випадку звернення «Кредитодавцем» стягнення на «Заклад». У будь-якому випадку «Договір» діє до моменту фактичного задоволення грошових вимог «Кредитодавця» до «Позичальника» у повному обсязі. 7.3. Розірвання «Договору» можливе лише за письмовою згодою «Сторін» та згідно чинного законодавства України. 8. Інші умови. 8.1. Зміни та доповнення до даного «Договору» оформляються додатковою угодою, яка посвідчується представниками обох «Сторін». 8.2. В усiх випадках, не предбачених цим «Договором», «Сторони» керуються внутрішніми правилами надання фінансових послуг «Кредитодавця» та чинним законодавством України. 8.3. Даний «Договір» складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність, по одному екземпляру для кожної «Сторони». 8.4. «Договір» набуває чинності з моменту його підписання, що є пiдтвердженням отримання «Позичальником» «Кредита» та передачi «Кредитодавцю» предмета «Закладу». На збір та обробку «Кредитодавцем» моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації господарської діяльності, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, відповідно до чинного законодавства України згодний(а). Про включення моїх персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти» «Кредитодавця» і про доступ до них третіх осіб, у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України а також про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» повідомлен(а). З частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» повідомлен(а). З внутрiшнiми правилами надання фiнансових послуг «Кредитодавця» ознайомлений(а). ________________ (підпис Позичальника) 9. Реквізити Сторін. Кредитодавець Повне товариство «Слободенюк і компанія «Ломбард «Фенікс», код ЄДРПОУ 36233139, адреса: м.Одеса, вул. Корольова, буд .58. п/р 26002300042572, ТВБВ 10015/0535, Філія «ООУ» АТ «ОщадБанк», МФО 328845. ВЕБ-сторінка www.zvitnist.com.ua/36233139 Позичальник АНКЕТНІ ДАННІ: ПІБ Дата народження Паспорт Виданий Адреса Код Відповідаюча за проведення внутрішнього фінансового моніторингу __________________ ПІдписи сторІн «Кредитодавець» Оператор _______________________ _______________ ПІБ «Позичальник» ______________________ ВІДМІТКИ ПРО ПРОЛОНГАЦІЮ ДОГОВОРУ Проланговано по «___ »_________ 20__ р. «___»________20 р.Оператор ____________ (дата пролонгації) Проланговано по «___»__________ 20__ р. «___»_________20 р.Оператор ___________ ( дата пролонгації) Проланговано по «___ »_________ 20__ р. «___»________20 р.Оператор ____________ (дата пролонгації) Проланговано по «___»__________ 20__ р. «___»_________20 р.Оператор ___________ (дата пролонгації) Проланговано по «___ »_________ 20__ р. «___»________20 р.Оператор ____________ (дата пролонгації) Проланговано по «___»__________ 20__ р. «___»_________20 р.Оператор ___________ (дата пролонгації) Предмет «Закладу» отримав(ла), претензій не маю ______________________ (підпис позичальника) «____»_____________20 р.
Назва - Заголовок: 
Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг ( крім професійної діяльності на ринку йінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Текст: 
Розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2233 від 01.06.2017р.