Власний сайт фінансової установи

Повне Товариство "Ломбард Самоцвіт" Леус Р.С. І Компанія

Скорочене найменування
ПТ "Ломбард Самоцвіт"
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
35712777
Місцезнаходження фінансової установи

Львівська обл., Миколаївський р-н., м.Новий Розділ просп.Шевченка, 32 81652

Телефон/факс
03241-41845
E-mail
Сайт
www.zvitnist.com.ua/35712777
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
Надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент
Відомості про власників істотної участі - Текст
Леус Руслан Степанович – 245 000 (двісті сорок п`ять тисяч гривень) ., що становить 49% Статутного (Складеного) капіталу Товариства; - Леон Андрій Михайлович - 125 000 (сто двадцять п`ять тисяч гривень) ., що становить 25% Статутного (Складеного) капіталу Товариства; Чура Ольга Юріївна - 130000 (сто тридцять тисяч гривень) , що становить 26% Статутного (Складеного) капіталу Товариства.
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Текст
Товариство має наступні органи управління: - Загальні збори Учасників Товариства (надалі – «Загальні збори») – вищий орган Товариства; - - Директор Товариства - виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. - Ревізійною комісія товариства (надалі – «Ревізійна комісія»). - Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків передбачених законом. Голова товариства Денис С.П. з 08.11.2013 року по теперішній час наказ на прийняття № 1 . Жукова Галина Данилівна з 08.11.2013 року по теперішній час наказ на прийняття № 2.
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи - Текст
відокремлені підрозділи відсутні
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2017
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2018
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2019
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2020
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи
провадження про банкрутство не порушено
Файл іншої інформації про фінансову установу