Власний сайт фінансової установи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр інфотехнологій»

Скорочене найменування
ТОВ «Центр інфотехнологій»
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
32531966
Місцезнаходження фінансової установи

01042, м.Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 7

E-mail
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Текст
Директор: Олена Миколаївна Лазарчук Головний бухгалтер: Валерій Валерійович Забродський
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2017
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2018
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2019
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: