Власний сайт фінансової установи

КРЕДИТНА СПІЛКА "КРИВОРІЗЬКА ОЩАДНА КРЕДИТНА СПІЛКА"

Скорочене найменування
КС " КРОКС "
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
25778568
Місцезнаходження фінансової установи

Код території за КОАТУУ - 1211036300, поштовий індекс - 50027, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Гагаріна, будинок № 38-А, офіс (квартира) № 1.

Графік роботи
Графік роботи : 
Режим робочого часу кредитної спілки: робочі дні Понеділок – п’ятниця з 09:00 до 17:00 (Обідня перерва з 13:00 до 13:30), Субота з 09:00 до 17:00 Без перерви; Вихідий день - Неділя.
Телефон/факс
(056)404-05-35
E-mail
Сайт
www.zvitnist.com.ua/25778568
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Типові правила надання фінансових послуг
Типові правила надання фінансових послуг: 
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові правила надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг
Типові договори надання фінансових послуг: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Типові договори надання фінансових послуг - файл: 
Відомості про власників істотної участі - Текст
Відсутні
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Текст
Спостережна Рада: Проноза Інна Петрівна-Голова спостережної ради, Невеза Олена Віталіївна-Заступник Голови спостережної ради, Васейко Ганна Василівна-Секретар спостережної ради, Сабліна Любов Михайлівна-Член спостережної ради, Мєжуєв Андрій Вікторович-Член спостережної ради. Ревізійна комісія: Любежаніна Наталя Леонівна-Голова Ревізійної комісії, Білоблоцька Світлана Анатоліївна-Заступник Голови Ревізійної комісії, Клименко Олена Зіновієвна-Секретар Ревізійної комісії, Кредитний Комітет: Нікіфорова Світлана Василівна-Голова Кредитного комітету, Бас Катерина Юріївна-Член Кредитного комітету, Михайлова Світлана Володимирівна-Секретар Кредитного комітету, Івашинов Микола Миколайович-Член Кредитного комітету. Правління: Івашинов Микола Миколайович-Голова правління, Недзельський Юрій Михайлович-Член правління, Федоренко Олена Павлівна-Головний бухгалтер.
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі - Текст
Назва ліцензії (вид господарської діяльності): НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 736 від 28.03.2017, дата початоку дії ліцензії - 29.03.2017, статус ліцензії - чинна ліцензія, строк дії ліцензії - безстрокова). Назва ліцензії (вид господарської діяльності): ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 735 від 28.03.2017, дата початоку дії ліцензії - 29.03.2017, статус ліцензії - чинна ліцензія, строк дії ліцензії - безстрокова).
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2017
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2020
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2020
Текст іншої інформації про фінансову установу
Банківські реквізити: П/р № UA533052990000026506040400394 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25778568
Додаткова Інформація
Назва - Заголовок: 
Положення про фінансові послуги від 14.03.2017 року
Назва - Заголовок: 
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
Назва - Заголовок: 
ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Назва - Заголовок: 
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
Назва - Заголовок: 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
Назва - Заголовок: 
ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги від 19.07.2017р.
Назва - Заголовок: 
ПРИМІРНИЙ Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.07.2017р.
Назва - Заголовок: 
ПРИМІРНИЙ Договір про споживчий кредит від 19.07.2017р.
Назва - Заголовок: 
ПРИМІРНИЙ Кредитнтй договір від19.07.2017р.
Назва - Заголовок: 
Положення про фiнансові послуги від 21.09.2017
Назва - Заголовок: 
ПРИМІРНИЙ Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.09.2017
Назва - Заголовок: 
ПРИМІРНИЙ Договір про споживчий кредит від 21.09.2017
Назва - Заголовок: 
ПРИМІРНИЙ Кредитнтй договір від 21.09.2017
Текст: 
Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг: можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме: - у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства; - згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг). Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні
Текст: 
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг Кредитної спілки „ Криворізька ощадна кредитна спілка„: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, будинок 38а, квартира (офіс) №1 , контактний телефон (056) 404-05-35; 098-309-48-35, адреса електронної пошти: ks_kroks@meta.ua.
Текст: 
Контактн інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги: Національний банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua
Текст: 
Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки, а саме: які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – дата державної реєстрації: 23.11.1999, дата запису: 23.11.1999, номер запису:1 227 107 0013 000135,
Текст: 
Інформація щодо включення кредитної спілки до відповідного державного реєстру фінансових установ, а саме: Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи – серія КС , номер 497, дата видачі 23.09.2004.
Текст: 
Вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, необхідність отримання яких може бути пов'язана з укладенням договору про споживчий кредит, та до відповідних договорів укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту, а також правила співпраці кредитної спілки з такими особами, відсутні оскільки укладення договорів про споживчий кредит не пов'язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг третіх осіб
Текст: 
Вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту: - умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України. - умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593 Цивільного кодексу України. - поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.