Власний сайт фінансової установи

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Скорочене найменування
ПАТ "ХДІ страхування"
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ: 
22868348
Місцезнаходження фінансової установи

м. Київ вул. Червоноармійська, 102 03150

Телефон/факс
(044)247-44-77
E-mail
Сайт
http://www.hdi.ua
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
65.20 Перестрахування
Відомості про власників істотної участі - Текст
На кінець звітного періоду основним власником ПАТ «ХДІ страхування» з часткою 89,2896087746479 % статутного капіталу Товариства є юридична особа нерезидент Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт (Talanx International AG), країна реєстрації Федерати́вна Респу́бліка Німе́ччина, реєстраційний код HRB60717, адреса реєстрації: HDI- Platz 1, Hannover, 30659.
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Текст
Директор: Анна Проскуріна Головний бухгалтер: Ольга Петрівна Гриб
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи - Файл
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі - Текст
ПАТ «ХДІ страхування» станом на звітну дату має ліцензії, по яким здійснює діяльність у сфері страхування, а саме: • Добровільне страхування від нещасних випадків № АД039944 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) № АД039941 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 02.10.2007; • Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби № АД039937 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне страхування транспорту (крім залізничного) № АД039942 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) № АД039949 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № АД039936 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] № АД039939 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) № АД039947 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті) № АД190472 від 29.11.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) № АД039938 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне страхування фінансових ризиків № АД039946 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне страхування медичних витрат № АД039940 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) від 17.09.2015, строк дії ліцензії з 11.08.2015; • Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) від 24.09.2015, строк дії ліцензії з 24.09.2015; • Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) № АД039945 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті № АЕ039943 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 26.01.2007; • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) № АД039948 від 02.10.2012, строк дії ліцензії з 27.01.2011; • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту № АЕ190473 від 29.11.2012, строк дії ліцензії з 11.09.2006; • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру № АЕ190474 від 29.11.2012, строк дії ліцензії з 23.02.2006; • Обов’язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів № АЕ190471 від 29.11.2012, строк дії ліцензії з 05.07.2005; • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї № АЕ190469 від 29.11.2012, строк дії ліцензії з 05.07.2005; • Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування № АЕ190470 від 29.11.2012, строк дії ліцензії з 15.12.2011; • Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса від 24.09.2015, строк дії ліцензії з 24.09.2015.
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2013
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2014
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2015
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2016
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: 
рік: 
2017